مکث

یاد نومید رفتگان با هم

ما که می خواستیم خلق جهان

دوست باشند و مهربان با هم

ما که می خواستیم نیکی و مهر

حکم رانند در جهان با هم

شوربختی نگر که در همه عمر

خود نبودیم مهربان با هم

ای شمایان که باز می گذرید

بعد ما زیر آسمان با هم

گر رسید آن دمی که آدمیان

دوست گشتند و همزبان با هم

آن زمان با گذشت یاد کنید

یاد نومید رفتگان با هم

( فریدون مشیری )

   + زهرا باقری شاد ; ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
comment نظرات ()