مکث

قطار ساعت دو رفته دخترم!

-آقا! قطار ساعت دو؟ : رفته دخترم

-آخه مگه چقدر ؟: برو! رفته دخترم

-آخه مگه چقدر فقط دیر کرده ام؟

( و صفر نهصد و الو؟) : رفته دخترم

شاید فقط به خاطر اینکه نمی شود

شاید فقط به خاطر تو رفته دخترم

تو توی سال سیصد و هشتاد مانده ای

ساعت ببین چقدر جلو رفته دخترم

پاشو برس به درس و کتابت به مشقهات

پاشو دوباره بچه نشو رفته دخترم

-آقا همان که کیف و کتاب و کلاه به دست

یکشنبه ها سوار رنو، : رفته دخترم

-       با خانمی که روسری اش سبز تیره بود؟

: نه با قطار ساعت دو رفته دخترم.

   + زهرا باقری شاد ; ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
comment نظرات ()