مکث

روزنامه «تهران امروز» لغو امتیاز شد / مطبوعات دوباره قربانی گرفت

این خبر را به نقل از نزدیک ترین خبرگزاری به دولت می نویسم اگرچه به صورت رسمی از رادیو هم اعلام شد و خبر آن را روزنامه های نزدیک یا دور از دولت هم رفتند. شیرینی بیکار شدن تعدادی دیگر از روزنامه نگاران را هم می خوریم به زودی.

 

دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد

روزنامه «تهران امروز» لغو امتیاز شد

خبرگزاری فارس: دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد: روزنامه «تهران

امروز» شنبه شب لغو امتیاز شد.  به گزارش خبرگزاری فارس، در

جلسه روز شنبه مورخ 1/4/87 به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات

که مقرر می‌دارد در صورتی که صاحب ‌پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده

9 این قانون را فاقد شود به تشخیص هیئت نظارت مقرر در ماده 10 و با

رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود و مستنداً به بند یکم

قسمت «ب» ماده 9 همین قانون، پروانه نشریه «تهران امروز» لغو شد.

در عین حال در پی درج مطالب روز شنبه ویژه‌نامه هفتگی روزنامه

«تهران امروز» که منجر به احضار مدیر مسئول این روزنامه به دادگاه

رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت شد، این روزنامه با انتشار مطلبی

تحت عنوان «عذرخواهی» با اشاره به مطالب ویژه‌نامه‌سوم تیر این

روزنامه که در اولین روز تیرماه منتشر شد، مطالب مندرج در آن را خارج

از فضای اعتدال و نقد عالمانه عنوان و تصریح کرده است: اعلام می‌کنیم

که ویژه‌نامه روز گذشته از رویکرد علمی و معتدل تهی بوده و شورای

سردبیری روزنامه بدین وسیله و با صراحت تمام از مسوولان دولتی

عذرخواهی نموده و دوام توفیقات این عزیزان را آرزو می‌کند.

   + زهرا باقری شاد ; ٩:۳٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧
comment نظرات ()